Category Archives: traduceri romana engleza

Traduceri romana-engleza

Engleza juridica si traducerile juridice, contractele in mod special, sunt cele mai dificile cursuri si traduceri.
Dificultatile englezei juridice se refera in primul rand la vocabularul adecvat traducerii si subiectului prezentat la curs. Engleza juridica include elemente de vocabular folosite mai ales in engleza veche si un anumit mod de exprimare, perceput ca fiind extrem de greoi si greu de utilizat de catre majoritatea clientilor mei.
Cum ati traduce urmatoarea clauza intr-un contract?

I.      OBLIGATIILE PARTILOR

1.1.  Obligatiile proprietarului:
a) sa predea bunul in stare buna de functionare conform procesului – verbal de predare – primire anexat la prezentul contract;
b) sa ridice bunul lasat  in custodie, la data expirarii contractului.
1.2.   Obligatiile custodelui:
a) sa indeplinească toate actele de administrare si conservare a bunului/bunurilor ce face/fac obiectul prezentului contract;
b) sa permita accesul reprezentantilor proprietarului pentru a verifica integritatea bunului;
c) sa restituie proprietarului bunul , obiect al prezentului contract, la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat prezentul contract;
d) sa nu intervina asupra instalatiei personal neautorizat, decat cu instiintarea proprietarului;
e) sa foloseasca doar produse achizitionate   prin  S.C. aaaa Srl;
f)  sa nu se foloseasca de bunul incredintat lui fara acordul expres al proprietarului;
g) sa nu incredinteze altei persoane bunul dat in custodie fara acordul expres formulat in scris al proprietarului.

TRADUCERE ROMANA-ENGLEZA

IV. OPERATIVE PROVISIONS
4.1. Provisions for the owner:
a)  The owner shall entrust the custodian with the perfectly functional equipment, as stated in the document of delivery, as addenda to the present agreement;
b)  The owner shall take possession over the equipment, subject matter of this contract, at the termination date stipulated in the present agreement.
4.2. Provisions for the custodian:
a) The custodian shall manage and maintain thoroughly the above mentioned equipment,subject matter of this contract;
b) The custodian shall permit the representatives of the owner to verify the integrity and availability of the equipment;
c) The custodian shall deliver the equipment, the subject matter of this contract, to the owner, at the due date, stipulated in this agreement;
d) The custodian shall not permit unauthorized persons to intervene upon the equipment, subject matter of this contract, only provided the owner permits this course of action;
e) The custodian shall use only products/goods supplied by SC aaaa SRL;
f) The custodian shall not use the equipment entrusted, subject matter of this contract, without the explicit consent of the owner;
g) The custodian shall not entrust the equipment, subject matter of this agreement, to a third party, without the written consent of the owner.
Tarif traducere juridica autorizata: 30 lei pagina.

Contact: